Menu
0
Trang chủ » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang Trân Trọng Thông Báo:
Giá Lpg chai tháng 12/2016 giảm so với tháng 11/2016 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: giảm 2.500 đồng/bình
– Bình 45kg: giảm 9.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: giảm 3.000 đồng/bình
– Bình 45kg: giảm 12.000/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: giảm 1.500 đồng/bình
– Bình 12.5kg: giảm 3.500 đồng/bình
– Bình 39kg: giảm 11.000/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: giảm 2.000 đồng/kg
– Bình 12kg: giảm 2.500 đồng/bình
– Bình 48kg: giảm 10.000/bình
5. Thương hiệu VT gas:
– Bình 12kg: giảm 2.500 đồng/bình
6. Nhãn hiệuThương hiệu Siamgas:
– Bình 12kg: giảm 2.500 đồng/bình
– Bình 45kg: giảm 9.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: giảm 1.000 đồng/kg
– Bình 12kg: giảm 2.500 đồng/bình
– Bình 45kg: giảm 9.000/bình