Menu
0
Trang chủ » Tin tức » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo

TỔNG ĐẠI LÝ ĐẠI MINH QUANG XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG !

Báo giá từ ngày 28.06.2016 đối với : Thủ Đức gas , Siam gas, Petronas gas nếu giá 01.07.2016 giảm so với hiện hành.

Sản lượng SP, Total, Elf, VT, Petrolimex thực nhập từ ngày 27.06.2016 sẽ được tính theo giá 01.07.2016 nếu giá giảm. (báo giá từ ngày 27.06.2016)