Menu
0
Trang chủ » Tin tức » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo, Tin tức

Công ty TNHH TM DV Đại Minh Quang
Công ty Cổ phần Khí đốt Mỹ Quang
Trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng:
Giá Lpg chai tháng 09/2019 điều chỉnh GIẢM so với tháng 08/2019 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: Không điều chỉnh
– Bình 45kg: Không điều chỉnh
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 1.500 đồng/bình
– Bình 45kg: 6.000 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 1.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 1.500 đồng/bình
– Bình 39kg: 5.000 đồng/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 2.000 đồng/kg
– Bình 12kg: 3.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 12.000 đồng/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg: 3.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 11.000 đồng/bình
6. Thương hiệu Siamgas:
– Bình 12kg: 3.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 11.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 1.500 đồng/bình
– Bình 12kg: 3.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 11.000 đồng/bình
8. Thương hiệu VT gas
– Bình 12kg: Không điều chỉnh
– Bình 45kg: Không điều chỉnh
9. Thương hiệu MT gas
– Bình 12kg: 3.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 11.000 đồng/bình
Trân trọng!