Menu
0
Trang chủ » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang/Mỹ Quang trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng:
Giá Lpg chai tháng 07/2019 điều chỉnh GIẢM so với tháng 06/2019 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 19.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 71.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 19.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 71.000 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 9.500 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 20.000 đồng/bình
– Bình 39kg: 62.000 đồng/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 14.000 đồng/kg
– Bình 12kg: 19.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 76.000 đồng/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg: 19.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 71.000 đồng/bình
6. Thương hiệu Siamgas:
– Bình 12kg: 19.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 71.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 9.500 đồng/bình
– Bình 12kg: 19.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 71.000 đồng/bình
8. Thương hiệu VT gas
– Bình 12kg: 19.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 71.000 đồng/bình
9. Thương hiệu MT gas
– Bình 12kg: 19.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 71.000 đồng/bình
Trân trọng!