Menu
0
Trang chủ » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang/Mỹ Quang trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng:
Giá Lpg chai tháng 05/2019 điều chỉnh TĂNG so với tháng 04/2019 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 7.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: Không điều chỉnh
– Bình 45kg: Không điều chỉnhh
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: Không điều chỉnh
– Bình 12.5kg: Không điều chỉnh
– Bình 39kg: Không điều chỉnh
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 1.500 đồng/kg
– Bình 12kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 8.000 đồng/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 7.000 đồng/bình
6. Thương hiệu Siamgas:
– Bình 12kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 7.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 1.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 7.000 đồng/bình
8. Thương hiệu VT gas
– Bình 12kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 7.000 đồng/bình
9. Thương hiệu MT gas
– Bình 12kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 7.000 đồng/bình
Trân trọng!