Menu
0
Trang chủ » Thông báo » Thông báo

Thông báo

Thông báo

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang/Mỹ Quang trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng:
Giá Lpg chai tháng 01/2019 điều chỉnh TĂNG so với tháng 12/2018 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 4.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 15.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 4.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 15.000 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 4.000 đồng/bình
– Bình 39kg: 13.000 đồng/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 3.000 đồng/kg
– Bình 12kg: 4.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 16.000 đồng/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg: 4.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 15.000 đồng/bình
6. Thương hiệu Siamgas:
– Bình 12kg: 4.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 15.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 4.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 15.000 đồng/bình
8. Thương hiệu VT gas
– Bình 12kg: 4.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 15.000 đồng/bình
Trân trọng!