Menu
0
Trang chủ » Tin tức » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo, Tin tức

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang (Quang Minh, Mỹ Quang) Trân trọng Thông báo:
Giá Lpg chai tháng 02/2018 điều chỉnh giảm so với tháng 01/2018 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 20.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 75.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 20.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 75.000 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 21.000 đồng/bình
– Bình 39kg: 65.000/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 15.000 đồng/kg
– Bình 12kg: 20.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 80.000/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg: 20.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 75.000 đồng/bình
6. Nhãn hiệuThương hiệu Siamgas:
– Bình 12kg: 20.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 75.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 20.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 75.000 đồng/bình