Menu
0
Trang chủ » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang (Quang Minh, Mỹ Quang) Trân trọng Thông báo:
Giá Lpg chai tháng 06/2017 điều chỉnh giảm so với tháng 05/2017 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 37.500 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 13.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 49.000 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 5.200 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 10.500 đồng/bình
– Bình 39kg: 32.500/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 7.500 đồng/kg
– Bình 12kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 40.000/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 37.500 đồng/bình
6. Nhãn hiệuThương hiệu Siamgas – Unique:
– Bình 12kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 37.500 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 5.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 37.000 đồng/bình