Menu
0
Trang chủ » Tin tức » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo, Tin tức

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang Trân Trọng Thông Báo:
Giá Lpg chai tháng 04/2017 giảm so với tháng 03/2017 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 25.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 94.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 25.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 94.000 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 13.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 26.000 đồng/bình
– Bình 39kg: 81.000/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 19.000 đồng/kg
– Bình 12kg: 25.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 100.000/bình
5. Thương hiệu VT gas:
– Bình 12kg: 25.000 đồng/bình
6. Nhãn hiệuThương hiệu Siamgas – Unique:
– Bình 12kg: 25.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 94.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 13.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 25.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 94.000 đồng/bình