Menu
0
Trang chủ » Tin tức » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo, Tin tức

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang Trân Trọng Thông Báo:
Giá Lpg chai tháng 03/2017 giảm so với tháng 02/2017 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 4.500 đồng/bình
– Bình 45kg: 17.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 4.500 đồng/bình
– Bình 45kg: 17.000/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 5.000 đồng/bình
– Bình 39kg: 15.500/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 3.500 đồng/kg
– Bình 12kg: 4.500 đồng/bình
– Bình 48kg: 18.000/bình
5. Thương hiệu VT gas:
– Bình 12kg: 4.500 đồng/bình
6. Nhãn hiệuThương hiệu Siamgas – Unique:
– Bình 12kg: 4.500 đồng/bình
– Bình 45kg: 17.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 2.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 4.500 đồng/bình
– Bình 45kg: 17.000 đồng/bình