Menu
0
Trang chủ » Thông báo » Thông báo

Thông báo

Thông báo

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang Trân Trọng Thông Báo:
Giá Lpg chai tháng 01/2017 tăng so với tháng 12/2016 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 21.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 79.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 21.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 79.000/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 21.000 đồng/bình
– Bình 39kg: 66.000/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 16.000 đồng/kg
– Bình 12kg: 21.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 84.000/bình
5. Thương hiệu VT gas:
– Bình 12kg: 21.000 đồng/bình
6. Nhãn hiệuThương hiệu Siamgas – Unique:
– Bình 12kg: 21.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 79.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 21.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 79.000/bình