Menu
0
Trang chủ » Tin tức » Thông báo » GIÁ GAS THÁNG 11/2018

GIÁ GAS THÁNG 11/2018

Thông báo, Tin tức

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang (Quang Minh, Mỹ Quang) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng:
Giá Lpg chai tháng 11/2018 điều chỉnh GIẢM so với tháng 10/2018 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 30.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 112.500 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 40.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 150.000 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 18.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 37.000 đồng/bình
– Bình 39kg: 116.000 đồng/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 30.000 đồng/kg
– Bình 12kg: 40.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 160.000 đồng/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg: 40.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 150.000 đồng/bình
6. Thương hiệu Siamgas:
– Bình 12kg: 40.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 150.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 20.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 40.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 150.000 đồng/bình
8. Thương hiệu VT gas
– Bình 12kg: 40.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 150.000 đồng/bình
Trân trọng!