Menu
0
Trang chủ » Tin tức » Thông báo » GIÁ GAS THÁNG 05/2018

GIÁ GAS THÁNG 05/2018

Thông báo, Tin tức

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang (Quang Minh, Mỹ Quang) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng:
Giá Lpg chai tháng 05/2018 điều chỉnh TĂNG so với tháng 04/2018 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 37.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 9.500 đồng/bình
– Bình 45kg: 36.000 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 5.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 39kg: 31.000/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 7.500 đồng/kg
– Bình 12kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 40.000/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg:10.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 37.000 đồng/bình
6. Nhãn hiệuThương hiệu Siamgas:
– Bình 12kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 37.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 5.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 10.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 37.000 đồng/bình
Trân trọng!