Menu
0
Trang chủ » Tin tức » Xu hướng giá gas » XU HƯỚNG GIÁ GAS

XU HƯỚNG GIÁ GAS

Xu hướng giá gas

TỔNG ĐẠI LÝ ĐẠI MINH QUANG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
Giá Lpg tháng 12/2016 có xu hướng giảm giá so với tháng 11/2016, Quý Khách hàng cân đối hàng hóa nhập kho.